Toetuste taotlemine

Oleme abiks toetuste taotlemisel erinevatest fondidest ja rakendusüksustest: Riigi Tugiteenuste Keskus, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Aitame ka toetusprojektide dokumentatsiooni haldamises, abikõlblike kulude jälgimisel ja aruandluse koostamisel.

Meie poole võib pöörduda järgmistes küsimustes:

 • toetusmeetmete kaardistamine
 • plaanitavate kulude abikõlblikkuse kontroll
 • taotlusprojekti projektiplaani koostamine
 • taotluse lisadokumentide komplekteerimine
 • taotlusprojekti turundusplaani ja äriplaani koostamine
 • abikõlblike kulude jälgimiseks süsteemi loomine ja haldamine
 • taotlusprojekti raportite ja aruannete ning väljamaksetaotluste koostamine
 • riigiabireeglite järgimise nõustamine
 • arendusplaanide sh tootearendusplaanide koostamine
 • kulude abikõlblikkuse kontroll
 • lihtsamate finantsprognooside koostamine

Toetusi aitab taotleda www.eurotoetused.ee

When it rains manna from heaven, some people put up an umbrella. Others reach for a big spoon.
Peter Drucker

Küsi pakkumist: